UYARI: AŞAĞIDAKİ AYARLAR YAPILMADAN ÖNCE SİTENİZİN YEDEĞİNİ MUTLAKA ALINIZ. BU İŞLEMLER SONUCUNDA DOĞAN HERHANGİ BİR PROBLEMDEN DOLAYI HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFIMIZCA MESULİYET KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 1. Öncelikle Wordpress admin panelinize giriş yapınız.
 2. Sonrasında Görünüm > Tema Dosya Düzenleyeci > adımlarına takip ediniz.
 3. Aşağıdaki kodu functions.php dosyasının en sonuna ekleyiniz ve dosyayı güncelle deyiniz.

NOT: Bu işlemleri yaparken temanızın child temasını kullanınız. Aksi taktirde temanıza bir güncelleme geldiğinde bu kod silinecektir ve tekrardan bu ayarları yapmanız gerekmektedir.


function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
unset($fields['billing']['billing_address_2']);
unset($fields['billing']['billing_country']);
unset($fields['billing']['billing_postcode']);
unset($fields['billing']['billing_company']);
unset($fields['order']['order_comments']);
$fields['billing']['billing_address_1']['label'] = 'Adres';
$fields['billing']['billing_address_1']['placeholder'] = 'Mahalle, Sokak, Bina No, Daire vb.';
$fields['billing']['billing_address_1']['priority'] = '90';  
$fields['billing']['billing_first_name']['placeholder'] = 'Ad';
$fields['billing']['billing_first_name']['label'] = 'Ad';
$fields['billing']['billing_last_name']['placeholder'] = 'Soyad';
$fields['billing']['billing_last_name']['label'] = 'Soyad';
$fields['billing']['billing_city']['label'] = 'İlçe';
$fields['billing']['billing_city']['placeholder'] = 'İlçe';  
unset($fields['shipping']['shipping_address_2']);
unset($fields['shipping']['shipping_country']);
unset($fields['shipping']['shipping_postcode']);
unset($fields['shipping']['shipping_company']);
$fields['shipping']['shipping_address_1']['label'] = 'Adres';
$fields['shipping']['shipping_address_1']['priority'] = '90';  
$fields['shipping']['shipping_city']['label'] = 'İlçe';
$fields['shipping']['shipping_city']['placeholder'] = 'İlçe';
$fields['shipping']['shipping_address_1']['placeholder'] = 'Mahalle, Sokak, Bina No, Daire vb.';
$fields['shipping']['shipping_first_name']['placeholder'] = 'Ad';
$fields['shipping']['shipping_first_name']['label'] = 'Ad';
$fields['shipping']['shipping_last_name']['placeholder'] = 'Soyad';
$fields['shipping']['shipping_last_name']['label'] = 'Soyad';
return $fields;
}

add_filter('woocommerce_checkout_fields','custom_override_checkout_fields');

add_filter( 'woocommerce_enable_order_notes_field', '__return_false', 9999 );

//T.C. No, Vergi No ve Vergi Dairesi Alanlarını Oluştur
add_filter('woocommerce_checkout_fields', 'tc_vergi_icin_new_checkout_field');

function tc_vergi_icin_new_checkout_field($fields)
{
  $fields['billing']['checkbox_tckno'] = array(
    'type'   => 'checkbox',
    'priority' => 5,
    'label'   => __('TC Kimlik No', 'woocommerce'),
    'class'   => array('form-row-left'),
    'clear'   => true
  );
  $fields['billing']['checkbox_trigger'] = array(
    'type'   => 'checkbox',
    'priority' => 8,
    'label'   => __('Kurumsal Fatura', 'woocommerce'),
    'class'   => array('form-row-right'),
    'clear'   => true
  );

  $fields['billing']['billing_tc_kimlik_no'] = array(
    'label'   => __('Vergi / TC Kimlik No', 'woocommerce'),
    'placeholder'  => _x('Vergi No', 'placeholder', 'woocommerce'),
    'class'   => array('form-row form-row-last'),
    'required' => true,
    'priority' => 31,
    'clear'   => true
  );
  
  $fields['billing']['billing_vergi_dairesi'] = array(
    'label'   => __('Vergi Dairesi', 'woocommerce'),
    'placeholder'  => _x('Vergi Dairesi', 'placeholder', 'woocommerce'),
    'class'   => array('form-row form-row-first'),
    'required' => true,
    'priority' => 32,
    'clear'   => true
  );
  
  if (!isset($_POST['checkbox_trigger'])) {
  $fields['billing']['billing_tc_kimlik_no']['required'] = false;
    $fields['billing']['billing_vergi_dairesi']['required'] = false;
  } else {
    $fields['billing']['billing_tc_kimlik_no']['required'] = true;    
  $fields['billing']['billing_vergi_dairesi']['required'] = true;
  }
  if (!isset($_POST['checkbox_trigger'])) {
  $fields['billing']['billing_tc_kimlik_no']['default'] = '11111111111';
  } else {
  $fields['billing']['billing_tc_kimlik_no']['default'] = '11111111111';
  }
  
  return $fields;
}
// TC Doğrula Fonksiyonu
function isTcKimlik($tc)
{
  // Array içindeki denemeler tc kriterine uyduğu için hariç tuttuk.
  $exclude = array('11111111110', '22222222220', '33333333330', '44444444440', '55555555550', '66666666660', '7777777770', '88888888880', '99999999990'); //Bunlar aşağıdaki fonksiyonu yanıltan numaralar dilerseniz kaldırabilirsiniz satırı.
  if (in_array($tc, $exclude)) {
    return false;
  }
  if (strlen($tc) < 11) {
    return false;
  }
  if ($tc[0] == '0') {
    return false;
  }
  $plus = ($tc[0] + $tc[2] + $tc[4] + $tc[6] + $tc[8]) * 7;
  $minus = $plus - ($tc[1] + $tc[3] + $tc[5] + $tc[7]);
  $mod = $minus % 10;
  if ($mod != $tc[9]) {
    return false;
  }
  $all = 0;
  for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
    $all += $tc[$i];
  }
  if ($all % 10 != $tc[10]) {
    return false;
  }

  return true;
}
// TC Kimlik Noyu Doğrula
add_action('woocommerce_checkout_process', 'tc_numara_dogrula');

function tc_numara_dogrula()
{
  $tcno = $_POST['shipping_tc'];
  if (!empty($tcno)) {
    if (!is_numeric($tcno) && !isset($_POST['checkbox_trigger'])) {
      wc_add_notice(__('T.C alanına lütfen sayısal bir değer girin yada siparişiniz 5.000,00 TL den küçük ise boş bırakın.'), 'error');
    } else if (!empty($tcno) && !isset($_POST['checkbox_trigger'])) {
      if (!isTcKimlik($tcno))
        wc_add_notice(__('Lütfen doğru bir TC kimlik no girin yada siparişiniz 5.000,00 TL den küçük ise boş bırakın.'), 'error');
    }
  }
}
// Vergi No Doğrulama Fonksiyonu
function validateTaxNo($taxNo)
{
  if (strlen($taxNo) == 10) {
    for ($i = 0; $i < 9; $i++) {
      $v[$i + 1] = ($taxNo[$i] + (9 - $i)) % 10;
      $vv[$i + 1] = ($v[$i + 1] * pow(2, (9 - $i))) % 9;
      $vv[$i + 1] = ($v[$i + 1] != 0 && $vv[$i + 1] == 0) ? 9 : $vv[$i + 1];
    }
    $sum = array_sum($vv);
    $sum = ($sum % 10 == 0) ? 0 : (10 - ($sum % 10));
    return ($sum == $taxNo[9]) ? true : false;
  }
  return false;
}
// Vergi Noyu Doğrula
add_action('woocommerce_checkout_process', 'vergi_no_dogrula');

function vergi_no_dogrula()
{
  $tc_kimlik_no = $_POST['billing_tc_kimlik_no'];
  if (isset($_POST['checkbox_trigger'])) {
    if (!validateTaxNo($tc_kimlik_no))
      wc_add_notice(__('Lütfen Doğru Bir Vergi No Girin.'), 'error');
    }
  }


//Adminin Sipariş Detayında Fatura Bilgilerinde TC No ve Vergi Dairesi Görebilmesi İçin
add_action('woocommerce_admin_order_data_after_billing_address', 'vergi_no_dairesi', 10, 1);

function vergi_no_dairesi($order)
{
  echo '<p><strong>' . __('Vergi / TC Kimlik No') . ':</strong> ' . $tc_kimlik_no = get_post_meta($order->get_id(), '_billing_tc_kimlik_no', true) . '</p>';
    echo '<p><strong>' . __('Vergi Dairesi') . ':</strong> ' . $vergi_dairesi = get_post_meta($order->get_id(), '_billing_vergi_dairesi', true) . '</p>';
}

//Koşullara göre alanları göstermek için gerekli javascript kodları

add_action('woocommerce_after_checkout_form', 'kosullu_alan_goster', 6);

function kosullu_alan_goster()
{

  ?>
  <script type="text/javascript">
  jQuery('#ship-to-different-address').hide()
  jQuery('.woocommerce-billing-fields > h3').html('Adres bilgileri');
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no').hide();
    jQuery('#billing_vergi_dairesi').hide();
  jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label').hide();
    jQuery('#billing_vergi_dairesi_field > label').hide();
    jQuery("#billing_tc_kimlik_no_field > label").append("<abbr class='required' title='gerekli'>*</abbr>");
    jQuery("#billing_vergi_dairesi_field > label").append("<abbr class='required' title='gerekli'>*</abbr>");
    
    jQuery('input#checkbox_trigger').change(function() {
      if (this.checked) {

    jQuery('.woocommerce-billing-fields > h3').html('Fatura bilgileri');
    jQuery("#checkbox_tckno").prop( "checked", false );
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no').show();
        jQuery('#billing_vergi_dairesi').show();
        jQuery('#billing_last_name_field').hide();
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label').show();        
        jQuery('#billing_vergi_dairesi_field > label').show();
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label > span').remove();
        jQuery('#billing_vergi_dairesi_field > label > span').remove();
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field').addClass('validate-required');
        jQuery('#billing_vergi_dairesi_field').addClass('validate-required');
    jQuery('#billing_first_name_field > label').html('Şirket Ünvanı&nbsp;<abbr class="required" title="gerekli">*</abbr>')
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no').attr("value", "")
    jQuery('#billing_first_name').attr("placeholder", "Şirket Ünvanı")
    jQuery('#billing_first_name_field').attr("class", "form-row form-row-first validate-required fullwidth_custom")
    jQuery('#ship-to-different-address').show()
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no').attr("placeholder", "Vergi No")
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field').attr("class", "form-row form-row form-row-last ")
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label').html('Vergi No&nbsp;<abbr class="required" title="gerekli">*</abbr>')

      } else {        
    jQuery('.woocommerce-billing-fields > h3').html('Adres bilgileri');
        jQuery('#billing_last_name_field').show();
        jQuery('#billing_vergi_dairesi').hide();
        jQuery('#billing_vergi_dairesi_field > label').hide();
        jQuery('#billing_vergi_dairesi').hide();
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no').hide();
        jQuery('#billing_vergi_dairesi_field > label').hide();
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label').hide();
    jQuery('#billing_first_name_field > label').html('Ad&nbsp;<abbr class="required" title="gerekli">*</abbr>')
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no').attr("value", "11111111111")
    jQuery('#billing_first_name').attr("placeholder", "Ad")
    jQuery('#billing_first_name_field').attr("class", "form-row form-row-first validate-required")
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label').html('TC Kimlik No&nbsp;<abbr class="required" title="gerekli">*</abbr>')
    jQuery('#ship-to-different-address').hide()
      }

    });
  jQuery('input#checkbox_tckno').change(function() {
      if (this.checked) {
    jQuery( "#checkbox_trigger" ).prop( "checked", false );
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no').show();
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label').show();
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label > span').remove();
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field').addClass('validate-required');
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no').attr("value", "")
    jQuery('#billing_first_name').attr("placeholder", "Ad")
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no').attr("placeholder", "TC Kimlik No")
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field').attr("class", "form-row form-row form-row-last fullwidth_custom ")
        jQuery('#billing_last_name_field').show()
    jQuery('#billing_first_name_field > label').html('Ad&nbsp;<abbr class="required" title="gerekli">*</abbr>')
        jQuery('#billing_vergi_dairesi').hide();
        jQuery('#billing_vergi_dairesi_field > label').hide();
        jQuery('#billing_vergi_dairesi').hide();
        jQuery('#billing_vergi_dairesi_field > label').hide();
    jQuery('#billing_first_name_field').attr("class", "form-row form-row-first validate-required")
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label').html('TC Kimlik No&nbsp;<abbr class="required" title="gerekli">*</abbr>')
    jQuery('#ship-to-different-address').hide()
    jQuery('.woocommerce-billing-fields > h3').html('Adres bilgileri');

      } else {
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no').hide();
        jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label').hide();
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no').attr("value", "11111111111")
    jQuery('#billing_first_name').attr("placeholder", "Ad")
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no').attr("placeholder", "Vergi No")
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field').attr("class", "form-row form-row form-row-last ")
    jQuery('#billing_first_name_field').attr("class", "form-row form-row-first validate-required")
        jQuery('#billing_last_name_field').show()
    jQuery('#billing_first_name_field > label').html('Ad&nbsp;<abbr class="required" title="gerekli">*</abbr>')
    jQuery('#billing_tc_kimlik_no_field > label').html('Vergi No&nbsp;<abbr class="required" title="gerekli">*</abbr>')
        
      }
    });
  </script>

<?php

}

NOT: Eğer bu kod hariç woocommerce panelinize bu konu (tc kimlik no ve vergi numarası) ile alakalı başka bir kod tanımı yaptıysanız lütfen aşağıdaki alanlardaki (billing_tc_kimlik_no) gibi kodunuzun içine tanımlama yapınız.

Woocommerce - Shopside Ayarları Nasıl Yapılır?

 1. app.shopside.io adresinden uygulamaya giriniz.

 2. Sol menüde bulunan Entegrasyonlarım > Woocommerce > Ek Ayarlar adımlarını takip ediniz.

 3. Görseldeki kutucuklara aşağıdaki alanları tanımlayıp güncelle deyiniz.

  ( Tc Kimlik No : _billing_tc_kimlik_no )

  ( Vergi Dairesi : _billing_vergi_dairesi )

  ( Vergi Numarası : _billing_tc_kimlik_no )

   

 1. Tüm bu adımlardan sonra işlemler başarıyla yapılmış olacaktır.